Khi đang học, video bị đứng... điều này cũng có thể xảy ra khi mạng internet của bạn không ổn định. Khi gặp trường hợp này bạn vui lòng chọn lại bài đang học trong phần "Mục lục" lúc đó video sẽ chạy lại thôi. Chúc bạn học vui.
Khi Giảng viên gởi bài Giảng về cho khoahoc.edu.vn, chúng tôi sẽ chuyển sang Phòng Đào Tạo kiểm tra đề cương, giáo trình, tài liệu tham khảo nhằm đảm bảo bài giảng không vi phạm bản quyền, và đảm bảo tính kỹ thuật và mỹ thuật. Sau đó, bài giảng sẽ được chuyển sang Ban Kiểm Định Chất Lượng xem xét chuyên môn và duyệt lần cuối cùng trước khi được đưa vào hệ thống E-Learning của khoahoc.edu.vn..
Khi muốn đăng ký làm Giảng viên cho khoahoc.edu.vn, Quý Giảng viên chỉ cần gởi Email cho contact@khoahoc.edu.vn đính kèm nội dung bài giảng gồm: đề cương bài giảng, video... Phòng Đào Tạo khoahoc.edu.vn sẽ xem xét, nếu đạt yêu cầu chất lượng quy định theo tiêu chuẩn của khoahoc.edu.vn chúng tôi sẽ thông báo đến Quý Giảng viên..